EGE ÜNİVERSİTESİ

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

İDARİ BÜRO

 

Müdürlüğün tüm resmi yazışmalarını, personelin özlük işlemlerini ve diğer büro işlemlerini gerçekleştiren birimdir.